Українці за позитив, українці обирають щастя — дослідження

19
wz.lviv.ua

За результатами опитування Соціологічної групи «Рейтинг», більшість українців вважають себе швидше щасливими, ніж нещасливими.

Про це повідомили на офіційному сайті Соціологічної групи «Рейтинг».

«Більшість опитаних вважають себе скоріше щасливими, аніж нещасливими: дуже щасливими себе вважають 29% населення (цей показник у порівнянні з весною 2020 року зріс: з 19%), швидше щасливими – 50%, не дуже щасливими – 17% і лише 2% – абсолютно нещасливі», – показали результати дослідження.

Чим молодший вік, тим щасливішими себе відчувають опитані, оскільки в цьому віці позитивна налаштованість на життя, впевненість у своїх силах, рівень активності та плани на майбутнє зазвичай кращі.

При цьому 64% опитаних вважають, що щастя залежить в першу чергу від внутрішнього стану людини (у квітні 2020 – 70%). «Це зниження, імовірно, можна пояснити тим, що зовнішні обставини (ситуація з пандемією) залишаються несприятливими, і ми не можемо на них ніяк вплинути.

Водночас 27% респондентів переконані, що щаслива людина чи ні, – це залежить від зовнішніх обставин. Жінки більше схильні вважати, що щастя – це в першу чергу результат внутрішнього стану людини. Взагалі чим щасливіша людина, тим більше вона погоджується з такою ж думкою. Майже половина нещасливих респондентів переконані, що щастя залежить від зовнішніх обставин.

Як зазначили соціологи, рівень щастя обернено корелюється з психоемоційними станами: чим вищий рівень щастя в опитаних, тим нижчий рівень негативних емоційних станів вони переживають. В такому випадку відчуття щастя є «запобіжником» у формуванні негативних емоційних станів. До того ж щастя характеризується позитивними емоціями, активністю, задоволеністю життям, що формує імунітет до негативних станів. Також менше піддаються негативним переживанням ті, хто покладають забезпечення свого щастя на самих себе, а не на зовнішні обставини. Такі респонденти, імовірно, мають вищий рівень саморегуляції емоцій та емоційну стабільність і впевненість у власних ресурсах та можливостях, за допомогою яких можна бути щасливими.

Вибіркова сукупність опитування: 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.